E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 3,935,190 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA
102 : TAKI


กรมบัญชีกลาง e-bidding



e-bidding



สอบราคา งานปี 60



แคชเชียร์เช็ค จ่ายในนามบุคคล



e - Auction การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์



เช็คสั่งจ่ายค่าสินค้า



ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัย



ธนาคาร ธกส.



ธนาคารกรุงไทย



ธนาคารไทยพาณิชย์

517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft