E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,078,279 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

ให้ความรู้ทางวิชาการ

ให้ความรู้ทางวิชาการ
              วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อสำคัญต่างๆ  ในเชิงวิชาการ ก่อนจะเข้า
              สู่ภาคปฏิบัติเพื่อสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงตลอดจนฝึกซ้อมแผน
              ที่กำหนดใว้
ในแต่ละหัวข้อ                         สนใจติดต่อสอบถาม คุณมนตรี 081 - 4736280517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft