E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 5,795,174 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส Avanta A415 - 1000 CC.
เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูงประกอบด้วย   poly (hexametnylene )  hydrochloride 4 %   ผสม  Alky Dimethy Bmmonium chloride 15% ผสมอยู่เนื้อเดียวกัน ฆ่าเชื้อในกลุ่ม เชื้อรา ยีสต์ โปรโตชัวร์ ได้อย่างรวดเร็วคงฤทธิ์
ฆ่าเชื้อนาน  7  วันในทุกสภาพพื้นที่  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม จึงมีความปลอดภัยสูง สะดวก
ในการฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรือนปศุสัตว์ บนพื้น ฝาผนัง รถบรรทุก ทางผ่านสำหรับรถยนต์ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เครื่องสุขภัณฑ์ วัสดุอื่นๆ ฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น
ไม่มีสารในกลุ่ม Alkehydes ( formaldehyde and glutaradehyde ) อยู่ในโครงสร้าง

517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft