E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,229,425 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

การตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง CO/2

การตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง  CO/2
                  ขั้นตอนการตรวจเช็ค  หรือ  บำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงชนิด  CO/ 2
                  โดยการชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบสถาพเครื่อง และ ก๊าซที่บรรจุภาย
                  ในตัวเครื่องเพื่อให้พร้อมใช้งาน517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft