E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,311,506 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,081-4736280,089-5592890 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA
หมวดหมู่ อุปกรณ์ดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง PU รถดับเพลิงเอนกประสงค์ ( อบต. )( 001 )
รายละเอียด>>

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบด้านในเคลือบยางดำ ( 002 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดปรับฝอย PROTEK # 366 ( 003 )
รายละเอียด>>

ปั๊มน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม สำหรับ อบต.( 004 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดปรับฝอย PROTEK # 367 ( 005 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดปรับฝอย PR0TEK # 368 ( 006 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดน้ำดับเลิง หัวฟ็อกซ์ ( 007 )
รายละเอียด>>

ชุดดับเพลิง เสื้อ และ กางเกง หรือ สั่งตัดใหม่ ( 008 )
รายละเอียด>>

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง P509 ( 009 )
รายละเอียด>>

หัวจ่ายน้ำ ระบบดับเพลิง ( 010 )
รายละเอียด>>

รองเท้าดับเพลิง MT ถุงมือดับเพลิง ( 011 )
รายละเอียด>>

สายส่งน้ำดับเพลิงแบบโฮสรีล ( 012 )
รายละเอียด>>

สายส่งน้ำดับเพลิงแบบแบบโฮสแร็ค ( 013 )
รายละเอียด>>

ชุดคลุมดับเพลิง ( 014 )
รายละเอียด>>

ชุดดับเพลิงมาตรฐาน NFPA ( 015 )
รายละเอียด>>

ขวานด้ามยาว ขนาด 6 ปอนด์ ( 016 )
รายละเอียด>>

รองเท้าดับเพลิง Harvik CE95 EN345 ( 017 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดน้ำดับเพลิงลำตรง 2.5 ( 018 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดชนิดลำตรง 2.5 ( 019 )
รายละเอียด>>

ชุดพนักงานดับเพลิงสีกรมท่า ( 020 )
รายละเอียด>>

ชุดพนักงานดับเพลิง ( 021 )
รายละเอียด>>

ชุดฝึกซ้อมดับเพลิง ( 042 )
รายละเอียด>>

บันไดสไลท์ใช้งานดับเพลิง ( 022 )
รายละเอียด>>

ชุดพนักงานดับเพลิง ( 023 )
รายละเอียด>>

ชุดดับเพลิง ( 024 )
รายละเอียด>>

ท่อดูด 12 นิ้วพร้อมหน้าแปลน ( 041 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดแท่นปืน ( 025 )
รายละเอียด>>

สายส่งน้ำรถดับเพลิง 4 ชั้น ( 026 )
รายละเอียด>>

สายดับเพลิงขนาด 1.5 ( 027 )
รายละเอียด>>

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 ( 028 )
รายละเอียด>>

ท่อดูดน้ำรถดับเพลิง ขนาด 3 ( 029 )
รายละเอียด>>

หมวดดับเพลิง ( 030 )
รายละเอียด>>

ข้อแยกตัววาย และ หัวฉีดลำตรง ( 031 )
รายละเอียด>>

อุปกรณ์ ( 032 )
รายละเอียด>>

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง (033 )
รายละเอียด>>

ตู้เก็บสายดับเพล Fire Hose Reel ( 034 )
รายละเอียด>>

ตู้เก็บสาย โฮสริว ( 035 )
รายละเอียด>>

ตู้เก็บสายดับเพลิง Fire Hose Reel ( 036 )
รายละเอียด>>

อุปกรณ์ดับเพลิงเชียงราย ( 037 )
รายละเอียด>>

รองเท้าพนักงานดับเพลิง GLOFAB ( 040 )
รายละเอียด>>

สายส่งน้ำดับเพลิง 4 ชั้น ( 038 )
รายละเอียด>>

บอลวาล์ว พร้อมหน้าแปลน ( 039 )
รายละเอียด>>

หัวฉีดน้ำดับเพลิง Viper SG-7515 ( 043 )
รายละเอียด>>

สวมเร็ว จ่ายน้ำ 2 ทาง ( 044 )
รายละเอียด>>

รับบรรจุถังอ๊อกซิเจน ( 045 )
รายละเอียด>>

ตู้เกด็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( 046 )
รายละเอียด>>

อุปกรณ์ ( 047 )
รายละเอียด>>

SCBA เครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง ( 048 )
รายละเอียด>>

ผ้าห่มกันไฟ ( 049 )
รายละเอียด>>

บอลวาล์ว พร้อมหน้าแปลน ( 050 )
รายละเอียด>>

บอลวาล์วรถดับเพลิง ( 051 )
รายละเอียด>>

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง ( 052 )
รายละเอียด>>

บอลวาล์ว (053)
รายละเอียด>>

บอลวาล์ว ( 57 )
รายละเอียด>>

ไฟฉาย LED 25Hr ( 054 )
รายละเอียด>>

แท่นปืนฉีดน้ำรถดับเพลิง ( 055 )
รายละเอียด>>

แท่นปืนรูปหัวใจ ( 056 )
รายละเอียด>>

อุปกรณ์ดับเพลิง ( 058 )
รายละเอียด>>

อุปกรณ์ดับเพลิง ( 059 )
รายละเอียด>>

เกจวัดแรงดัน( 060 )
รายละเอียด>>

เกจวัดแรงดัน ( 061 )
รายละเอียด>>

เกจวัดแรงดัน ( 062 )
รายละเอียด>>

เกจวัดแรงดัน ( 063)
รายละเอียด>>

517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft