E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,311,495 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,081-4736280,089-5592890 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA
หมวดหมู่ เคาะพ่นสีรถดับเพลิง เชียงราย

เคาะพ่นสีรถดับเพลิง ( 001 )
รายละเอียด>>

ติดตั้งโครงหลัง/แท่นปืน ( 002 )
รายละเอียด>>

ซ่อมระบบไฟ ( 003 )
รายละเอียด>>

วางแท่นปืน พร้อมโครง ( 004 )
รายละเอียด>>

ทดสอบ ระบบแท่นปืน ( 005 )
รายละเอียด>>

ถังรถดับเพลิง 6000 L ( 006 )
รายละเอียด>>

ดัดแปลงรถ ดับเพลิง ( 007 )
รายละเอียด>>

ดัดแปลงรถดับเพลิง ( 008 )
รายละเอียด>>

ดัดแปลงรถบรรทุกน้ำ 10000 L ( 08 )
รายละเอียด>>

517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft