E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,332,932 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,081-4736280,089-5592890 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA
หมวดหมู่ ซ้อมแผนอัคคีภัย

โรงงานอุตสาหกรรมฯ
รายละเอียด>>

YMCA เชียงราย
รายละเอียด>>

ไฟลุกไหม้จากแก๊ส
รายละเอียด>>

วิธีการปิดถังแก๊๊สเมื่อติดไฟ
รายละเอียด>>

การปฐมพยาบาลผู้ป่วย
รายละเอียด>>

สาธิตการจุดถังแก๊ส
รายละเอียด>>

ไฟที่ไหม้จากถังบรรจุแก๊ส
รายละเอียด>>

วิธีการดับเพลิง
รายละเอียด>>

สาธิตการดูแลเครื่องดับเพลิง
รายละเอียด>>

การตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง CO/2
รายละเอียด>>

การให้ความรู้เชิงวิชาการ
รายละเอียด>>

อบรมการใช้เครื่องดับเพลิง
รายละเอียด>>

การอพยพผู้ป่วยออกนอกอาคาร
รายละเอียด>>

การให้ความรู้เกี่ยวกับถังแก๊ส
รายละเอียด>>

ให้ความรู้ทางวิชาการ
รายละเอียด>>

อบรมศูนย์ฟื้นฟู
รายละเอียด>>

โรงพยาบาล
รายละเอียด>>

บ.แอมเวย์
รายละเอียด>>

โรงงานอุตสาหกรรม ฯ
รายละเอียด>>

บ.ไทยคอสมอส ผลิต / ส่งออก
รายละเอียด>>

การไฟฟ้าเวียงป่าเป้า
รายละเอียด>>

สหกรณ์เชียงแสน
รายละเอียด>>

โรงงานผลิตน้ำหอม
รายละเอียด>>

อบรมพนักงานการไฟฟ้่า
รายละเอียด>>

517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft