E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,332,750 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,081-4736280,089-5592890 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร

กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
 กำจัดปลวกด้วยสมุนไพรนาโน ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า
 
 
     จากการศึกษาค้นคว้าของ Dr.Terramazu Lampard แห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ในประเทศอิสราเอล ได้ทำการค้นคว้าสมุนไพรต่างๆ ในโลกเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการกำจัดปลวกและแมลง เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในปัจจุบันเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมาก และการใช้ยาฆ่าแมลงของโลกที่มีปริมาณสูงขึ้น 10 - 15% ในทุกปี โรคภัยไขัเจ็บต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเองของมนุษย์ ก็มาจากสารเคมีเหล่านี้ และจะรักษาลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
       Dr.Terramazu Lampard ได้เสาะแสวงหาสมุนไพรพื้นบ้านในโลกนี้มาทำการทดลอง ซึ่งสมุนไพรที่สำคัญ ได้แก่ เปลือกไม้สัก ตะบองเพชรทะเลทราย สาบเสือ ขมิ้นชัน น้ำมันละหุ่ง เม็ดน้อยหน่า เมล็ดพริก และอื่นๆ อีกกว่า 10 ชนิด สามารถออกฤทธิ์ร่วมกัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ตัวเลือก ริ้น เพลี้ย และแมลงอื่นๆ ได้ผลอย่างอัศจรรย์และได้ความรู้จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ทำให้สามารถสกัดด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถคงสภาพอยู่ได้นานและมีประสิทธิภาพตามระยะเวลา เช่น ปลวกจะคงสภาพมีฤทธิ์ 1 ปี แมลงอื่นๆอยู่คงสภาพมีฤทธิ์ประมาณ 4 เดือน การค้นคว้าดังกล่าวเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคิดว่าอนาคตจะเปลี่ยนโฉมการกำจัดปลวกและแมลงอื่นๆได้อย่างแน่นอน 
 
       การคงสภาพในการป้องกันของสมุนไพรนาโนดังกล่าว สามารถอธิบายง่ายๆ โดยเปรียบเทียบกับใบบัว ตัวเมือกที่เคลือบอยู่บนใบบัวก็คือสารนาโน ถึงแม้จะโดนฝนหรือแดด ความเป็นเมือกก็เกาะอยู่ เวลาน้ำอยู่บนใบบัวจึงเป็นเม็ดตลอดเวลา 
 
   ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรนี้มีประสิทธิภาพ ในการลดประชากรของปลวก
ในสกุล Coptotermes spp. จะมีผล ทำให้ปลวกค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงก็จะมากัดกินตัว ที่อ่อนแอ ทำให้
สารแพร่กระจาย ในรังของมันโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวก จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์ ไปในที่สุด 
แต่ต้องใช้เวลา นานกว่าการใช้สารเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของปลวกด้วย 

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจ
คุณ มนตรี ( หุ้นส่วนผู้จัดการ )

( 053 ) 703356 - ( 053 ) 703100
081 - 4736280  , 086 - 4309989
 
บริการ เหมือนมิตร ผูกจิต ประทับใจ517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft