E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,369,569 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,081-4736280,089-5592890 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

กำจัดปลวก

กำจัดปลวก
 
บริการกำจัด ปลวก และ แมลงทุกชนิด ในบ้าน อาคาร สำนักงาน พร้อมรับประกันผลงาน 1- 3  ปี  ตรวจเช็ค  เดือนเว้นเดือน  ในกรณีพบปัญหาปลวก สามารถเรียกใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเลือกใช้ สารเคมี หรือ สมุนไพรไทยโดย
ทาง  หจก.ฯ  ตระหนักถึงความปลอดภัย ต่อผู้ใช้บริการ จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มี
มาตรฐาน และ มีความปลอดภัยสูง โดยผ่านการรับรองจาก อย. - วอส. กระทรวง
สาธารณสุุข และ ผลวิเคราะห์วิจัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


เรื่องราคาสามารถต่อรองได้ ง่ายนิดเดียว

 
ขั้นตอนการทำงน
 
สำหรับบ้านสร้างเสร็จแล้ว
 
   - สำรวจก่อนเริ่มบริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้วิธีอัดน้ำยาเคมีลงในดินเพื่อกำจัดปลวกและแมลงทำสัญญารับประกัน 1 - 3  ปี แล้วแต่ลูกค้าต้องการ
หรือ  ตัดสินใจ ทำชั่วคราวเป็นครั้งๆ ไป เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า...

 
บ้านใหม่ที่กำลังก่อสร้าง
 
     - ต้องเดินท่อ เพื่อปล่อยน้ำยาลงดิน โดยวางระบบที่เหมาะสม และ ถูกหลักวิธี
รับประกันผลงาน 1- 3 ปี เข้าตรวจเช็คเดือนเว้นเดือน  กรณีที่พบปัญหา หรือ การให้การบริการถึง   6  ครั้ง  ต่อ 1  ปี    ให้บริการเฉพาะในเขต จังหวัดเชียงราย  และ พะเยา กรณี ลูกค้าต้องการเงื่อนไข อื่นๆ เพิ่มเติมโทรมาปรึกษาก่อนการตัดสินใจ
 
ติดต่อสอบถาม คุณมนตรี ( หุ้นส่วนผู้จัดการ )

( 053 ) 703100   ( 053 ) 703356
086 - 4309989  , 081 - 4736280
089 - 5592890  ,

บริการ เหมือนมิตร ผูกจิต ประทับใจ517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft