E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6,317,110 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,081-4736280,089-5592890 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

ชุดตรวจยาม้าชนิดจุ่มดูแถบ ( 03 )

ชุดตรวจยาม้าชนิดจุ่มดูแถบ ( 03 )


ชุดตรวจมอร์ฟินชนิดจุ่ม

ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ชนิดอ่านทราบผลด้วยตัวเองทันที
เมทแอมเฟตามีน เป็นชุดตรวจยาบ้า (methamphetamine) ที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โดยวิธีการอย่างง่าย ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพที่มีความไวและ แม่นยำสูง แม้จะมีปริมาณเล็กน้อย เพียง 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิตร และยังสามารถตรวจพบได้หลังจากหยุดเสพยานาน 3-5 วัน สามารถทราบผลการทดสอบได้รวดเร็วภายในเวลา 5 นาทีผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

วิธีการทดสอบชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม

ชุดตรวจหาสารเสพติดหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

วิธีการตรวจสาร

1.นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ
2.จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะ โดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบ ทดสอบ ( ดังภาพ )
3.รออ่านผลที่เวลา 5 นาที


ชุดตรวจหาสารเสพติดหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
เมทแอมเฟตามีน เป็นชุดตรวจยาบ้า (methamphetamine) ที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โดยวิธีการอย่างง่าย ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพที่มีความไวและ แม่นยำสูง แม้จะมีปริมาณเล็กน้อย เพียง 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิตร และยังสามารถตรวจพบได้หลังจากหยุดเสพยานาน 3-5 วัน สามารถทราบผลการทดสอบได้รวดเร็วภายในเวลา 5 นาทีผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

สนใจติดต่อสอบถาม คุณ มนตรี 
( หุ้นส่วนผู้จัดการ )

( 053 ) 703356 - ( 053 ) 703100
081 - 4736280  , 086 - 4309989

สินค้าจัดส่งภายในประเทศ ทุกจังหวัด


517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft